Velká výstava bezobratlých je stále k vidění – přes odkaz https://www.facebook.com/prirodovedci.cz/photos/?tab=album&ref=page_internal se dostanete do seznamu galerií stránky Přírodovědci.cz, kde najdete jednotlivá témata popsaná v článku.