Na prvního předsedu Akademie věd České republiky prof. Rudolfa Zahradníka vzpomíná dřívější předsedkyně Akademie věd ČR. Článek je doplněn stručným životopisem.

Professor Rudolf Zahradník, the first President of the Academy of Sciences of the Czech Republic, is remembered by the former President of the Academy of Sciences. The article is supplemented by a brief biography.