Na prvního předsedu Akademie věd České republiky prof. Rudolfa Zahradníka vzpomíná současná předsedkyně Akademie věd ČR.

Professor Rudolf Zahradník, the first President of the Academy of Sciences of the Czech Republic, is remembered by the current President of the Academy of Sciences.