Článek popisuje letošní nález škeblovky Leptestheria dahalacensis z plůdkového rybníčku v jihočeských Vodňanech v nadmořské výšce 398 m n. m. Jedná se o třetí nález a jedinou známou recentní lokalitu v Čechách, zároveň vůbec nejvyšší v ČR. Škeblovky zde byly pozorovány již ve 40. a 50. letech 20. století, nedochoval se však dokladový materiál a proto je jejich druhové určení nejisté. Pravděpodobně se však jednalo o jiný druh, aktuální výskyt škeblovek ve Vodňanech je zřejmě důsledkem pozdější cílené introdukce.

Použitá a citovaná literatura

BRENDONCK, Luc, et al. Global diversity of large branchiopods (Crustacea: Branchiopoda) in freshwater. In: Freshwater Animal Diversity Assessment. Springer, Dordrecht, 2007. p. 167-176.

BRTEK, Ján. Anostraca, Notostraca, Conchostraca a Calanoida Slovenska (1. časť). – Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 1976, 22. 19–80.

BRTEK, Ján. Fauna Slovenska. Bratislava: Veda, 2005.

DYK, Václav. (1943): Výskyt škeblovky čtyřrohé ve Vodňanech. Věda přírodní, 1943, 21: 284.

HRABĚ S. K výskytu škeblovky čtyřrohé (Cyzicus tetracerus) na Vodňansku. Entomologické listy, 1944,7: 15.

KRÁL, David. & ŠTAMBERGOVÁ Monika. Branchiopoda (lupenonožci), pp. 90–91. – In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2005.

MERTA Lukáš; ZAVADIL Vít; SYCHRA Jan. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Praha: AOPK ČR, 2016.

SUKOP I. & ČAJ V. Vliv masového rozvoje škeblovek na odchov kapřího plůdku. Živočišná výroba, 1994,39: 351–356.

SYCHRA, Jan; MERTA, Lukáš; ZAVADIL, Vít. Branchiopoda (lupenonožci). In: Hejda R., Farkač J., Chobot K. (eds.):Červený seznam ohrožených druhů České republiky, bezobratlí. Příroda, Praha 36:86–89.

ŠRÁMEK-HUŠEK, Rudolf, Milan STRAŠKRABA a Ján BRTEK. Lupenonožci - Branchiopoda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Fauna ČSSR.

ZAVADIL, Vít, Ján KAUTMAN a Viliam VONGREJ. Zajímavé nálezy žábronožek v Malých Karpatech. Živa. 2020, 68(106), 186-188. ISSN 0044-4812.

This article reports the finding of the clam shrimp Leptestheria dahalacensis in a fry pond in Vodňany, South Bohemia, at an altitude of 398 m a. s. l. This is the third re­cording of the species (and its only recent locality) in Bohemia, and the highest in the Czech Republic. Clam shrimps had pre­viously been collected in Vodňany in the 1940s and 1950s, but the samples have ap­parently not survived. The identification of these early findings remains controversial, but it was likely a different species than the current one. The present occurrence of clam shrimps at this locality probably results from a targeted introduction in the 1970s.