Bílkoviny jsou nezbytné pro stavbu buněk a tkání, transport a metabolismus látek, ale i pro řízení buněčných dějů. Správné fungování bílkovin závisí nejen na jejich množství, ale i prostorovém uspořádání. Článek shrnuje děje od syntézy, posttranslačních modifikací a skládání až po odbourávání bílkovin z pohledu předcházení vzniku chybně uspořádaných molekul.

K dalšímu čtení v Živě

Genetika prionových onemocnění (2002, 2: 50–5)

Proteinová sekrece buněk savců aneb jak si buňky povídají a jak jim naslouchat (2013, 2)

Seznam použité literatury a pracovní listy jsou v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Proteins are the key molecules necessary for the building of cell and tissue structure, transport and metabolism and also for re­gulation of cellular processes. The proper function of proteins depends not only on the amount, but also on the correct folding of their molecules. We review the synthesis, posttranslational modifications, folding and degradation of proteins with respect to the prevention of protein misfolding.