K dalšímu čtení v Živě

Club J. E. P. (2018, 6)

Záznamy clubů J. E. Purkyně jsou ke zhlédnutí na webové stránce ČLS JEP v archivu aktualit – www.cls.cz

IX. club J.E.P. – Poučení z COVID-19

X. club J.E.P. – Lidské limity ve sportu

XI. club J.E.P. – o nových poznatcích ze života a díla Jana Evangelisty Purkyně