Článek se zabývá interakcí mezi hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthusianorum) a květní snětí Microbotryum sensu lato. Diskutován je životní cyklus patogenu, způsoby šíření a dopady na infikovanou rostlinu, a to včetně manipulací hostitele a evolučních dopadů. Zmiňován je i fenomén částečných a asymptomatických infekcí a důsledky interakce na populační a krajinné úrovni.

K dalšímu čtení v Živě

Námel známý i neznámý (2017, 5)

Použitá a citovaná literatura

ANTONOVICS, Janis, et al. Effect of the anther‐smut fungus Microbotryum on the juvenile growth of its host Silene latifolia. American journal of botany, 2018, 105.6: 1088-1095.

BRUNS, Emily L., et al. Transmission and temporal dynamics of anther‐smut disease (Microbotryum) on alpine carnation (Dianthus pavonius). Journal of Ecology, 2017, 105.5: 1413-1424.

GILES, Barbara E., et al. Natural selection on floral traits of female Silene dioica by a sexually transmitted disease. New Phytologist, 2006, 169.4: 729-739.

KALTZ, Oliver, et al. Local maladaptation in the anther‐smut fungus Microbotryum violaceum to its host plant Silene latifolia: evidence from a cross‐inoculation experiment. Evolution, 1999, 53.2: 395-407.

KEMLER, Martin, et al. Contrasting phylogenetic patterns of anther smuts (Pucciniomycotina: Microbotryum) reflect phylogenetic patterns of their caryophyllaceous hosts. Organisms Diversity & Evolution, 2013, 13.2: 111-126.

KOUPILOVÁ, Klára. Ekologie patosystému květní sněti u druhu Dianthus carthusianorum. Karlova Univerzita, diplomová práce, 2017.

REFRÉGIER, Guislaine, et al. Cophylogeny of the anther smut fungi and their caryophyllaceous hosts: prevalence of host shifts and importance of delimiting parasite species for inferring cospeciation. BMC Evolutionary Biology, 2008, 8.1: 1-17.

This article deals with the interaction of Dianthus carthusianorum and anther smut Microbotryum sensu lato. The life cycle and modes of transmission of the anther smut and their implications, including host ma­nipulation and evolutionary outcomes, are discussed. Additionally, the phenomenon of partial and asymptomatic infections and the interaction’s consequences on population and landscape levels are mentioned.