Více informací (včetně sborníku abstraktů) najdete na www.kosteleckeinspirovani.fzp.czu.cz