Pavouci šestiočky (Dysderidae) se v České republice vyskytují jen v několika druzích, v oblasti Mediteránu jde ale o velmi diverzifikovanou čeleď, a to nikoli pouze počtem druhů, ale také ekologickou, behaviorální a fyziologickou různorodostí. Druhá část článku se podrobně věnuje způsobům diverzifikace těchto pavouků a diverzitě jejich chování a morfologie, hlavně pak na příkladu jejich pohlavního výběru.


Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.


In the Czech Republic only a few representatives of the spider family Dysderidae occur. However, this group is extremely diversified in the Mediterranean, not only in terms of species richness, but also in their ecology, behaviour and physiology. The second part of this series describes the means of diversification of these spiders and the diversity of their behaviour and morphology, caused by sexual selection.