Internetové zdroje

Internetová jazyková příručka (https://prirucka.ujc.cas.cz/), kapitoly o přechylování (Slovotvorba – přechylování)

Nový encyklopedický slovník češtiny online: kapitola Příjmení - dostupné na https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍJMENÍ

Webová stránka Dotazy z jazykové poradny - https://dotazy.ujc.cas.cz/

Zákon č. 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dostupný např. na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301)