Sněženky (Galanthus) jsou známé byliny předjarního aspektu. I když se to na první pohled nezdá, jde o velice variabilní rostliny. Relativně častý je výskyt atypických jedinců, se změněným charakterem květu. Patří k nim změna tvaru, velikost a zbarvení skvrny na okvětních lístcích. Mnoho z těchto odchylek můžeme nalézt i na našem území. První jejich popisy jsou známy z poloviny 19. století. Některé se staly základem zahradních odrůd.

Navazující článek: Sněženky s odchylným tvarem květu v literatuře druhé poloviny 19. století (2021, 1)

Použitá a citovaná literatura

BISHOP, Matt; DAVIS, Aaron; GRIMSHAW, John. Snowdrops. A Monograph of Cultivated Galanthus. Cheltenham: Griffin Press, 2001.

BRYAN, John E.; GRIFFITHS, M. Manual of bulbs. Timber Press, 1995.

ČELAKOVSKÝ, Ladislav. Popis nového druhu „sněženky“ Galanthus gracilis n. sp. Praha: Královská česká společnost nauk, 1891.

COX, Freda. Gardener's Guide to Snowdrops. Crowood, 2013.

DAVIS, Aaron P. The Genus Galanthus. The Royal Botanic Gardens, Kew: Timber Press, 1999.

POLÍVKA F. Názorná květena zemí koruny české. Vol. 4. Olomouc 1902.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka a Jindřich CHRTEK. Květena České republiky. Praha: Academia, 2010.

Internetové zdroje

Plants For a Future - https://pfaf.org

Plants of The World on line - http://powo.science.kew.org

Ibotky - fotogalerie Průhonické batanické zahrady - http://ibotky.cz

Databáze české flóry a vegetace - PLADIAS - https://www.pladias.cz

Snowdrops (Galanthus) are well-known early springtime perrenials (bulbs). Although it does not seem so at first glance, they are very variable. The presence of atypical individuals with changed flower characteristics is relatively common. These include changes in the shape, size and colour of the spots on the petals. We can find many of these variations in our country as well. Their first descriptions are known from the middle of the 19th century. Some have become the defaults of garden varieties.