Mezi publikace, které si zaslouží pozornost, pa­tří hodnocení světových lesních zdrojů, které od r. 1948 uveřejňuje pravidelně v desetiletých, resp. pětiletých intervalech Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). V roce 2020 vyšlo již 12. vydání, kterému předcházel rozsáhlý rozbor stavu, změn a vývojových trendů globální lesní biologické rozmanitosti se­stavený ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), konkrétně jeho Světovým monitorovacím střediskem ochrany přírody (WCMC) se sídlem v Cam­bridge. Protože jsme se základním sdělením obou předchozích hodnocení již čtenáře seznámili (Živa 2011, 4: LXIII–LXIV2016, 3: LX–LXI), v tomto článku na ně plynule navazujeme.

Podrobné údaje k publikaci najdete na www.fao.org/forest-resources-assessment.