Vizuálně atraktivní snímky soutěže Věda fotogenická jsou buď přímo spojeny s výzkumem, jenž na pracovištích AV ČR probíhá, nebo se týkají vědců a vědkyň, kteří zde bádají. V sedmém ročníku odborná porota hodnotila 362 fotografií z 34 pracovišť, a to ve třech kategoriích – Věda fotogenická, Živly v přírodě a Věda v karanténě.

Více na www.vedafotogenicka.cz

The visually attractive images in the Photogenic Science competition are either di­rectly associated with research currently being undertaken at Academy of Sciences departments or it involves the scientists who are performing this research (362 photographs from 34 departments this year).