Střední Evropa se může pochlubit tisíci malých rybníčků a tůní, převážně vytvořených lidmi. Co vznikalo jako napajedla pro dobytek, požární či zavlažovací nádrže, chovné rybí tůně nebo koupaliště, se stalo ekologickým klenotem – vznikla síť malých ostrůvků vysoké biodiverzity (biodiversity hotspots) v krajině, která by jinak byla bezvodá, zoraná a čím dál sušší. Další funkce, kterou nesmíme zanedbat, je vzdělávací – rybníčky jsou přírodní laboratoře, kde děti i dospělí objevují organismy a přírodní jevy jinak mizející z kulturní krajiny. Mnoho z nás si z dětství pamatuje tůň, odkud se v noci ozýval žabí koncert a v níž čistá voda lákala ke koupání. Tyto paměti formovaly naše spojení s kraji­nou. Neuteklo ale ani několik desetiletí intenzifikace využívání krajiny a převážná většina vodních objektů je dnes silně eutrofní a bez detekovatelného života. Dobrou zprávou je, že malé vodní plochy představují efektivní cíl pro obnovu ekologické funkce a zároveň vděčný objekt ekologického cítění a vzdělávání. Asi největší výhodou obnovování rybníčků je, že výborných výsledků dosáhneme i pasivní ochranou. Stačí eliminovat škodlivé vstupy a vodní ekosystém se vytvoří znovu sám, bez investic, jen s pomocí samočisticích procesů, rostlin a planktonu. Většina vodních organismů navíc rekolonizuje obnovené tůně i bez naší účasti.

Statistické metody použité ve studii jsou podrobně popsány v publikaci na BioRXive www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.05.434043v1.

Použitá a citovaná literatura

ABEL, Philip David. Water pollution biology. CRC Press, 1996.

GAUFIN, A. R. Use of aquatic invertebrates in the assessment of water quality. In: Biological methods for the assessment of water quality. ASTM International, 1973.

HULCR, Jiri; GOMEZ, Demian F. Public science data suggest that fish is the most important factor in reducing small pond biodiversity in Czechia. bioRxiv, 2021.

KLOSKOWSKI, Janusz, et al. Impact of common carp Cyprinus carpio on aquatic communities: direct trophic effects versus habitat deterioration. Fundamental and Applied Limnology-Archiv furHydrobiologie, 2011, 178.3: 245.

PERETYATKO, Anatoly, et al. Restoration potential of biomanipulation for eutrophic peri-urban ponds: the role of zooplankton size and submerged macrophyte cover. In: Pond Conservation in Europe. Springer, Dordrecht, 2009. p. 281-291.

PIPALOVA, I., et al. A review of grass carp use for aquatic weed control and its impact on water bodies. Journal of Aquatic Plant Management, 2006, 44.1: 1-12.

RIES, Leslie; OBERHAUSER, Karen. A citizen army for science: quantifying the contributions of citizen scientists to our understanding of monarch butterfly biology. BioScience, 2015, 65.4: 419-430.

RIPLEY, Brian, et al. Package ‘mass’. Cran r, 2013, 538: 113-120.

ROSE, N. L., et al. Quality control in public participation assessments of water quality: The OPAL Water Survey. BMC ecology, 2016, 16.1: 23-43.

SILVERTOWN, Jonathan. A new dawn for citizen science. Trends in ecology & evolution, 2009, 24.9: 467-471.

VITONE, Tyler, et al. School of ants goes to college: integrating citizen science into the general education classroom increases engagement with science. Journal of Science Communication, 2016, 15.1: A03.

ZAMBRANO, Luis; SCHEFFER, Marten; MARTÍNEZ‐RAMOS, Miguel. Catastrophic response of lakes to benthivorous fish introduction. Oikos, 2001, 94.2: 344-350.