Mykofilatelie jako součást námětové filatelie má mezi filatelisty velkou oblibu. Na známkách s mykologickou tematikou jsou převážně zobrazovány plodnice hub. Kolonie a mikroskopické struktury, ale i význam mikroskopických hub pro přípravu potravin, v zemědělství i humánní medicíně jsou námětem na známkách a dalším filatelistickém materiálu. První část seriálu je věnována využití mikroskopických hub při výrobě sýrů a vín.

K názvům sýrů uváděným v článku

V češtině se druhy sýrů nepíší s velkým písmenem (např. brynza, camembert, gorgonzola, hermelín, niva, parmazán nebo roquefort). I přesto, že v některých případech jde o chráněná označení, píší se s malým písmenem. U názvů sýrů u nás zcela neznámých a nepoužívaných je ponechán zápis podle podoby v původním jazyce – malá písmena se používají i ve francouzštině (picodon, crottin, rocamadour), naproti tomu třeba v angličtině, němčině nebo španělštině se názvy píší s velkým písmenem (např. Cornish Camembert, Altenburger Ziegenkäse, Queso de Valdeón atd.).

Příklady dalších sýrů s bílou nebo modrou plísní, které nejsou zmíněny v článku

Mezi další sýry vyráběné ve Francii z kravského mléka patří pont-l'évêque, vacherin Mont D’Or, chaource, édel de Cléron a neufchâtel, ve Velké Británii Sharpham a v Německu Rotkäppchen a Altenburger Ziegenkäse. Sýry s bílou plísní se vyrábějí i z kozího mléka, např. étoile de gâtine, banon, crottin de Chavignol, picodon, pouligny-saint-pierre, rigotte de Condrieu, rocamadour, Rouelle cendrée a valençay. Za charakteristickou máslovou strukturu a chuť těchto sýrů je zodpovědné Penicillium camemberti, popsané v r. 1906 Charlesem Thomem.
Z ovčích sýrů s modrou plísní lze uvést Crozier Blue (Irsko) a Beenleigh Blue (Velká Británie), španělské Cabrales, Picón Bejes-Tresviso a Queso de Valdeón se vyrábějí ze směsi kravského, ovčího a kozího mléka. Z kravského mléka je celá řada sýrů s modrou plísní – ve Francii bleu d’Auvergne, bleu des Causses, bleu de Gex, fourme d’Ambert a Rochebaron, v Itálii gorgonzola a ve Velké Británii Blacksticks Blue, Cornish Blue, Devon Blue, Shropshire Blue, Blue Stilton a Strathdon Blue.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Mycophilately, a branch of topical philately, is very popular among stamp collectors. Stamps on this topic primarily depict fruiting bodies. Microfungal colonies and microscopic structures, as well as the im­portance of microfungi for food manufacturing, agriculture and human medicine are also depicted on stamps and other philatelic material. The first part of this series focuses on the use of microfungi in cheese and wine production.