Použitá a citovaná literatura

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý, Praha 1835–1839.

HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. SPN, Praha 1978.

Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS).

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ).

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ).

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).

Technický slovník naučný 5. díl, Encyklopedický dům, Praha 2005.

Velký lékařský slovník, Vokurka, Martin, Hugo, Jan a kol, Maxdorf, Praha 2002.


Internetové zdroje

Naše řeč: Zdeňka Sochová: Proočkujeme děti na očkovišti?, r. 39 (1956), číslo 3–4

Novinářská čeština (František Daneš), r. 40 (1957), č. 1–2

Alexandr Stich: Novinářský jazyk a publicistický styl v letech 1945—1965, r. 48 (1965), č. 3

Český národní korpus

Čeština 2.0

Příruční slovník jazyka českého PSJČ