S očkováním naší populace proti nemoci covid-19 a vzrušenou diskuzí v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 se média denně zabývají otázkou vakcinace, typy používaných vakcín proti tomuto viru, jejich bezpečností a účinností. V rozhovoru s ředitelem Biologického centra Akademie věd ČR prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c., jenž je zároveň vedoucím Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a vyučujícím v přeshraničním studijním programu Biological Chemistry Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Johanna Keplera v Linci, se věnujeme historii výzkumu a vývoje vakcín proti virovým původcům infekčních onemocnění u nás a výzkumným tématům v jeho českobudějovické laboratoři.

Doporučená literatura

KŘÍŽ, Jaroslav; BERANOVÁ, Renata. Historie Státního zdravotního ústavu v Praze. Státní zdravotní ústav, 2005.