Vztyčnořitka vzácná (Pygaera timon) je rozšířená od jižní Skandinávie a severovýchodního Polska přes severní část Asie až do Japonska. V letech 1815–1913 byla překvapivě několikrát zaregistrována také v okolí Brna. Všechny známé nálezy tohoto druhu na Brněnsku jsou komentovány a je diskutována možnost jeho výskytu ve střední Evropě. Článek obsahuje i fotografie dokladového jedince z 19. století, uloženého v Moravském zemském muzeu v Brně, housenky a biotopu tohoto druhu. Doplněny jsou rovněž fotografie dalších čtyř druhů vztyčnořitek, které se vyskytují na našem území a mohly by být s tímto druhem zaměněny.

Použitá a citovaná literatura

Doleschall, Heinrich. Verzeichnis der Macrolepidoptera der Brünner Umgebung. Entomol. Zaitschrift. Stuttgart, 1909, 23: 60–62, 66–68, 73–74, 80–84, 88–89, 93–95, 97–99.

Hübner, Jacob. Sammlung europäischer Schmetterlinge. Band 3. Bombyces. Augsburg, 1796–1838, s. 101–154, 83 tab.

Ochsenheimer, Ferdinand. Die Schmetterlinge von Europa. Vol. 3. G. Fleischer, Leipzig, 1810, 362 s.

Ochsenheimer, Ferdinand. Die Schmetterlinge von Europa. Vol. 4. G. Fleischer, Leipzig, 1816, 226 s.

Schmack 1911. Sitzung vom 13. April 1911. Internationale Entomologische Zeitschrift, 1911, 5: 109.

Schneider, Friedrich. Lepidopteren-Fauna von Brünn. Jahresheft Naturwiss. Sect. K. K. Mähr. Schles. Ges. Ackerbau, Natur-, Landeskunde, 1861, 1860: 29–116.

Skala, Hugo. Die Lepidopterenfauna Mährens. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 1912, 50: 63–241, 1913, 51: 115–377.

Skala, Hugo. Franz J. Kupido, ein mährischer Lepidopterologe. Acta Mus. Moraviae, 1928, 25: 228–233.

Wildner, Franz. Pygaera Timon Hübn. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 1866, 4 (Sitzungsberichte): 85–87.

Zelezny, Zdenko. Neue Aberrationen aus Mähren. Entomologische Rundschau, 1915, 32: 59.

The moth Pygaera timon is distributed from southern Scandinavia and northeastern Poland across northern Asia to Japan. It was also surprisingly recorded in the vicinity of Brno several times between 1815 and 1913. All known records of this species in the region of Brno are commented upon, and the possibility of its occurrence in central Europe is discussed. Photos of the specimen from the 19th century (deposited in the Moravian Museum in Brno), a larva and a habitat of this species are included. Photos of four other related species occurring in the Czech Republic, which might be confused with this species, are also added.