Knihu vydal Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice 2020, 607 str. 

Neprodejná, bližší informace na www.vukoz.cz.

K dalšímu čtení v Živě

Recenze: Krajinné památkové zóny České republiky (2015) (2016, 4)