Články Mileny Secké v Živě

Citovaná literatura

SECKÁ, Milena. Vojta Náprstek: vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha: Vyšehrad, 2011.

SECKÁ, Milena a ŠÁMAL, Martin. Byl to můj osud… Zápisky Josefy Náprstkové. Praha: Národní muzeum, 2014; SECKÁ, Milena. Jen Náprstková, prosím... Neobyčejný život v dobových pramenech. Praha: Národní muzeum, 2016.

ŠOLLE, Zdeněk. Vojta Náprstek a jeho doba. Praha: Felis, 1994.

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena, SOCHOROVÁ, Ludmila a SECKÁ, Milena. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha: Argo, 2001.