Článek pojednává o netypicky zbarveném jedinci užovky obojkové (Natrix natrix) nalezeném v Brně. Jedinec se vyznačoval netypicky zeleným zbarvením, způsobeným nedostatkem žlutých, oranžových a červených barviv v kůži.

Použitá a citovaná literatura

MORAVEC, Jiří a Michal BEREC. Plazi = Reptilia. Praha: Academia, 2015. Fauna ČR. ISBN 978-80-200-2416-9.

MORAVEC, Jiří. Obojživelníci a plazi České republiky. Praha: Academia, 2019. Atlas. ISBN 978-80-200-2984-3.

The article discusses the discovery of an extraordinarily coloured specimen of the Grass Snake (Natrix natrix) in Brno. Its co­lour was unusually green, which was caused by the insufficient amount of yellow, orange and green pigments in its skin.