Evropskými pavouky roku 2021 se stali ostníci rodu Ero. Jde o drobné, poměrně vzácné živočichy specializující se na lov jiných pavouků. K tomu jsou přizpůsobeni anatomicky i taktikami lovu. Častěji se v přírodě setkáváme s jejich relativně nápadnými kokony chráněnými proti útokům parazitoidů vlnitými vlákny. Tito pavouci jsou dále pozoruhodní neobvykle velkým genomem.

Použitá a citovaná literatura

KŮRKA, Antonín. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2384-1.

Pirate spiders (Ero spp.) were chosen to be the European Spiders of the Year 2021. These species are small, relatively rare animals that specialise in capturing other spiders. For this specialisation they are anatomically modified and have evolved capturing tactics. More frequently we encounter their remarkable cocoons, which are protected from parasitoids by undulated fibers. These spiders possess unusually large genomes.