Rostlinná guma neboli klovatina je jedním z několika rostlinných výměšků vylučovaných dřevinami v místě mechanického poškození. Ačkoli je pro savce těžko stravitelná, dosud známe kolem 100 druhů, které ji využívají jako zdroj potravy a mnohdy vykazují celou řadu zajímavých adaptací, které více či méně souvisejí s jejich neobvyklou potravní strategií. K obligatorně gumivorním savcům patří např. některé komby, outloni, kosmani (Primates) nebo vakoveverky (Diprotodontia). Mnohé druhy přijímají klovatinu sezonně v období nedostatku jiných potravních zdrojů. Klovatina tedy pravděpodobně umožňuje přežití v nehostinných a především nepředvídatelných prostředích. Mnohé druhy gumivorních savců čelí hrozbám, jako jsou devastace a ztráta přirozeného prostředí nebo ilegální obchod se zvířaty. Chov v lidské péči se proto stal nevyhnutelnou součástí úsilí o jejich záchranu. Dobrá znalost potravní ekologie je jedním z nezbytných předpokladů pro zajištění jejich potřeb a pohody.

Použitá a citovaná literatura

CABANA, Francis, et al. Exploiting a readily available but hard to digest resource: a review of exudativorous mammals identified thus far and how they cope in captivity. Integrative zoology, 2018, 13.1: 94-111.

DAS, Nabajit; NEKARIS, K. A. I.; BHATTACHARJEE, P. C. Medicinal plant exudativory by the Bengal slow loris Nycticebus bengalensis. Endangered Species Research, 2014, 23.2: 149-157.

FLEAGLE, John G. Primate adaptation and evolution. Academic press, 2013.

WRANGHAM, R. W.; WATERMAN, P. G. Feeding behaviour of vervet monkeys on Acacia tortilis and Acacia xanthophloea: with special reference to reproductive strategies and tannin production. The Journal of Animal Ecology, 1981, 715-731.

Gum is one of the tree exudates that is produced in response to mechanical damage to the bark. Although it is hard to digest, there are about 100 mammalian species that use the gum as a food source and usually show remarkable adaptations related to their feeding strategy. Gummivorous mammals in­clude some galagos, slow lorises, marmosets (Primates), possums and gliders (Diprotodontia). Many of them feed on gum seasonally when the availability of other sources is significantly limited. Thus gum probably enables them to survive in harsh and unpredictable habitats. Some gummivorous mammals face threats such as habitat loss and the illegal pet trade. Therefore ex situ breeding programmes have been established as one of the measures to prevent their extinction, and good knowledge of their nutrition ecology is es­sential to ensure their needs and welfare.