Kostrou článku je příběh člověkem způsobené rostlinné invaze, která propukla naplno po téměř 150 letech od vnesení invazního organismu, opuncie Opuntia stricta, do jeho nového teritoria – Austrálie. Na pozadí úsilí biologů i australského státu o eradikaci opuncie se seznámíme se základy biologie CAM rostlin v souvislosti s motýlem Cactoblastis cactorum, jehož housenky se opuncií živí, a se senzory motýla pro oxid uhličitý přijímaný rostlinou skrz průduchy.

K dalšímu čtení v Živě

Fyziologické adaptace sukulentních rostlin I. až V. (1999, 2–6)

monotematické číslo věnované tématu invazí (2018, 5)

Použitá a citovaná literatura

CUMMINS, Eoin P., et al. Carbon dioxide-sensing in organisms and its implications for human disease. Cellular and Molecular Life Sciences, 2014, 71.5: 831-845.

LÜTTGE, Ulrich. Ecophysiology of crassulacean acid metabolism (CAM). Annals of botany, 2004, 93.6: 629-652.

NOBEL, Park S. Influence of freezing temperatures on a cactus, Coryphantha vivipara. Oecologia, 1981, 48.2: 194-198.

NOBEL, Park S. Achievable productivities of certain CAM plants: basis for high values compared with C3 and C4 plants. New phytologist, 1991, 119.2: 183-205.

OSMOND, Barry; NEALES, Tom; STANGE, Gert. Curiosity and context revisited: crassulacean acid metabolism in the Anthropocene. Journal of Experimental Botany, 2008, 59.7: 1489-1502.

SAGE, Rowan F. How terrestrial organisms sense, signal, and respond to carbon dioxide. Integrative and Comparative Biology, 2002, 42.3: 469-480.

STANGE, Gert. Effects of changes in atmospheric carbon dioxide on the location of hosts by the moth, Cactoblastis cactorum. Oecologia, 1997, 110.4: 539-545.

STANGE, G., et al. The CO 2 sense of the moth Cactoblastis cactorum and its probable role in the biological control of the CAM plant Opuntia stricta. Oecologia, 1995, 102.3: 341-352.

STANGE, Gert; STOWE, Sally. Carbon‐dioxide sensing structures in terrestrial arthropods. Microscopy research and technique, 1999, 47.6: 416-427.

Zdroje historických snímků

1 Státní knihovna Queenslandu digital.slq.qld.gov.au/delivery/DeliveryManagerServlet?change_lng=en&dps_pid=IE53362

4 Australské národní muzeum www.nma.gov.au/defining-moments/resources/prickly-pear-eradication

Wikimedia Commons

5 commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2511_Quilling_Cactoblastis_cactorum_eggs.jpg

6 commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_5433_A_Prickly_Pear_Site_After_Treatment.jpg

This article focuses on the case of a man-made plant invasion that erupted in full almost 150 years after the invasion of the Erect Prickly Pear (Opuntia stricta) of Australia's new territory. Behind the efforts of biologists and the Australian state to eradi­cate prickly pear, we will learn the basics of CAM plant (with Crassulacean Acid Me­tabolism) biology in connection with the prickly pear herbivore Cactoblastis cactorum butterfly (its caterpillars feed on O. stricta) and its sensors for carbon dioxide taken by plants through stomata.