Články Václava Zeleného v Živě


Citovaná literatura

PEŠOUT, pavel; KUKLÍK, Miloslav. Blanický rytíř s kopretinou. Vlašim, Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2016.

ZELENÝ, Václav. Rostliny Středozemí. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1224-9.

SCHÖNFELDER Ingrid; SCHÖNFELDER Peter. Die Kosmos-Mittelmeerflora. Über 500 Mittelmeerpflanzen in Farbe. Leinen, Kosmos, 1984. ISBN: 3440053008

SCHÖNFELDER Ingrid; SCHÖNFELDER Peter. Kosmos-Atlas Mittelmeer- und Kanarenflora., über 1600 Pflanzenarten. Franckh-Kosmos, Stuttgart, 1994. ISBN: 3440062236

Soupis publikací V. Zeleného ve Zprávách české botanické společnosti vyjde v průběhu letošního roku https://botanospol.cz/cs/zpravy-cbs