K dalšímu čtení v Živě

Čeští lovci orchidejí (1967, 5: 174)

Jak vyzrát na zárazy? (1997, 3: 105–106)

Citovaná literatura

KROPÁČ, Z.; HADAČ, E.; HEJNÝ, S. Some remarks on the synecological and syntaxonomic problems of weed plant communities. Preslia, 1971.

KROPÁČ, Zdeněk. Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. Preslia, 2006, 78.2: 123-210.

VODÁK, Aleš. Semena nebo plody našich kulturních rostlin a nejčastějších plevelů. Praha: Československá akademie zemědělských věd, 1956.