Autor v příspěvku popisuje historii objevení tohoto vzácného druhu z čeledi kaktusovitých (Cactaceae) v okolí města Holguín na Kubě. Zároveň se věnuje poměrům na stanovišti tohoto kaktusu a také uvádí současný stav týkající se výzkumu a ochrany Escobaria cubensis na lokalitě. Součástí článku je také část věnující se podmínkám pěstování v kulturních podmínkách.

Použitá a citovaná literatura

GLOSER Jan. Nejsušší oblast Kuby. Živa, 1983, 31. 6: 208–209.

GONZÁLEZ-TORRES, Luis Roberto. El Programa de Conservación de Cactus Cubanos. Bissea, 2020, 1.1.

GONZÁLEZ-TORRES, L. R. Project Programme for the conservation of Cuban cacti 2007 Conservation follow-up Award Submitted to Conservation Leadership Programme Address contact: Date of report submitting: July 8th, 2009

GUTIÉRREZ, Jorge. Los cactos nativos de Cuba. CIENTIFICO-TECNICA,, 1984.

KUNTE Libor. Escobaria cubensis (Br. et. R.) D. R. Hunt – vzácný kubánský endemit na nalezišti. Kaktusy, 2016, 52: 13–18.

REYES-FORNET, Alena; FORNET-HERNÁNDEZ, Elena. La historia de una especie del patrimonio holguinero: Escobaria cubensis (Cactaceae) el cactus enano. Ciencia en su PC, 2013, 3: 102-115.

ŘÍHA J., Escobaria cubensis (Br. et. R.) D. R. Hunt, Atlas kaktusů, 2012, 27: 18.

ŘÍHA J., Vzácný endemit ostrova Kuba – Escobaria cubensis, Kaktusy, 2005, 41: 86–89.

In this article the author informs about the history of the discovery of this rare cactus species around the town of Holguín in Cuba. At the same time he describes the conditions of the habitat of this cactus and also presents the current situation regarding the research and protection of Escobaria cu­bensis on the site. The article also includes a section on the requirements for cultivation in cultural conditions.