Více na webové stránce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR www.ochranaprirody.cz

K dalšímu čtení v Živě

Recenze Ivana Jongepierová a kol. (eds.): Ekologická obnova v České republice (2014, 1)