J. E. Purkyně se narodil na zámku v Libochovicích, kde rodiče měli služební byt. Otec byl vrchním (obročním) na zdejším panství Dietrichsteinů. Ve 47 letech ne­očekávaně zemřel. Janovi tehdy bylo necelých 6 let, mladšímu bratrovi Josefovi 11 týdnů. Po několika měsících se matka s dětmi odstěhovala do městečka. Hlavní podíl na rozvoji mimořádných vloh Jana měla právě ona. Číst se naučil z Komenského Orbis pictus s obrázky a českým a latinským textem. K místnímu páterovi Emanuelu Schiffnerovi chodil na výuku latiny, řečtiny a astronomie. Kromě výtvarného nadání měl hudební talent – hrál na housle, pikolu a varhany, výborně zpíval a dirigoval žákovskou kapelu. Doporučení k přijetí Jana do piaristických škol v Mikulově, který patřil rovněž Dietrichsteinům, dal pravděpodobně sám kníže Dietrichstein, jako projev uznání za služby Janova otce.

K dalšímu čtení např. články v Živě 2011, 52019, 4

Citovaná a použitá literatura

Jan Evangelista Purkyně: badatel - národní buditel: soubor příspěvků o jeho životě a práci. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. Klasikové vědy.

ROZSÍVALOVÁ, Eva. Život a dílo J.E. Purkyně. Praha: ČSAV, 1956. Práce Čs. akademie věd. Sekce biologická.

SAJNER J., BERG J.R.: JEP v Litomyšli 1806-1807. Vnitřní lékařství, 1972, 18. 11: 1125–1131.

JEP a jeho doba. XVII. Mikulovské sympozium 1987, OA Břeclav, 1987

PURKYNĚ, Jan Evangelista. Útržky ze zápisníku zemřelého přírodopisce. Praha: Mladá fronta, 1987

PURKYNĚ, Jan Evangelista. Nitky z mého života. Praha: Odeon, 1987.

BETLACH Jan. Mladá léta JEP, Litomyšl a piaristé. Acta medica (Hradec Králové), 2002; 45, 1

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-357-2.

SKŘIVÁNEK, Milan. Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělávání. Město Litomyšl, 2009

SVAČINA, Štěpán. Jan Evangelista Purkyně: a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4669-5.

Níže pod obrazovou galerií je ke stažení dodatek autora: Významní členové řádu piaristů u nás.