Použitá a citovaná literatura

MACHEK, Václav. Slonbidlo. Naše řeč, 1942, 26. 8: 239–240 (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3725).

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ).

Internetové zdroje

BOBEK, Miroslav. Potíže s češtinou

Český národní korpus

ŠIMANDL, Josef. Slovník afixů užívaných v češtině