Učená společnost ČR na XXVII. valném shromáždění 11. května 2021 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, úspěšným pedago­gům a talentovaným středoškolským studentům. Medaili získali novináři Gabriela Cihlářová a Daniel Stach z České televize, experimentální botanik Jan Krekule a lékařský genetik Milan Macek senior. Cenu v kategorii Vědecký pracovník obdržel Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v kategorii Mladší vědecký pracovník Jan Perner z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a Mariya Shamzhy z Centra pro cílenou syntézu a aplikaci perspektivních materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Cenu Učené společnosti pro pedagogy získala Ivona Štefková z Malostranského gymnázia v Praze. Dále bylo oceněno 10 středoškolských studentů za vysoce kvalitní odborné práce.

Více na www.learned.cz