Počasí ovlivňuje chování mnoha skupin živočichů včetně často sledovaných denních motýlů. V roce 2019 jsme se proto rozhodli sledovat jeho vliv na kulturních loukách v Polabí. Sledovanými proměnnými počasí byla teplota, vlhkost vzduchu, rychlost větru, oblačnost a dohlednost. Naše výsledky naznačují, že ideálními podmínkami pro pozorování motýlů jsou teploty vyšší 25 °C, vlhkost nižší 60 %, rychlost větru mezi 2–2,5 m/s, osvětlení vyšší 50 000 lx a mírně snížená dohlednost. Právě těmito podmínkami se u nás často vyznačuje ideální letní počasí.

Použitá a citovaná literatura

MACEK, Jan, Zdeněk LAŠTŮVKA, Jiří BENEŠ a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2429-9.

Weather affects the behaviour of many groups of animals, including the frequently observed diurnal butterflies. In 2019 we therefore decided to study its influence on the cultural meadows in the Polabí region. The weather variables under study were temperature, humidity, wind speed, cloudiness and visibility. Our results suggest that the ideal conditions for observing butterflies are temperatures higher than 25 °C, humidity lower than 60 %, wind speed between 2–2,5 m/s, lighting higher than 50 000 lx and slightly reduced visibility. It is precisely these conditions that often characterise the ideal summer weather in our country.