V souvislosti s šířením lýkožrouta smrkového (Ips typographus) jsou v kulturních smrčinách v národní přírodní rezervaci Boubínský prales prováděny těžební zásahy. Nálezy vzácných druhů lišejníků, unikátní v měřítku celé České republiky, zaznamenané v malém fragmentu horské smrčiny uvnitř kulturně ovlivněných porostů nepřímo dokládají dosud nepřerušenou kontinuitu původního horského lesa, která je vážně ohrožena současným managementem.

Použitá a citovaná literatura

BEUDERT, Burkhard, et al. Bark beetles increase biodiversity while maintaining drinking water quality. Conservation Letters, 2015, 8.4: 272-281.

BRŮNA, Josef, et al. Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents. Forest Ecology and Management, 2013, 305: 294-306.

ČADA Vojtěch. Dendrochronologická analýza vybraných starých porostů horských smrčin na Boubíně a na Jezerní hoře v CHKO Šumava. Rukopis depon. in Správa NP Šumava, Vimperk. 2016.

HUBENÝ, Pavel; ČÍŽKOVÁ, Pavla. Šumavské lesy pod lupou. Správa Národního parku Šumava, Vimperk, 2016.

LIŠKA, Jiří; PALICE, Zdeněk. Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). Příroda, Praha, 2010, 29: 3-66.

Plán péče o NPR Boubínský prales na období 2015-2024. ke stažení zde https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=24

ŠAMONIL Pavel, et al. 2018. Komplexní analýza biologické hodnoty přírodě blízkých lesních porostů v Chráněné krajinné oblasti Šumava ve správě LČR, s. p. a návrh jejich multifunkčního obhospodařování. Závěrečná zpráva výzkumného projektu Grantové služby LČR, 2018, 109 str.

THOM, Dominik, et al. The impacts of climate change and disturbance on spatio‐temporal trajectories of biodiversity in a temperate forest landscape. Journal of Applied Ecology, 2017, 54.1: 28-38.

THOM, Dominik; SEIDL, Rupert. Natural disturbance impacts on ecosystem services and biodiversity in temperate and boreal forests. Biological Reviews, 2016, 91.3: 760-781.

THORN, Simon, et al. Impacts of salvage logging on biodiversity: A meta‐analysis. Journal of Applied Ecology, 2018, 55.1: 279-289.

THORN, Simon, et al. Rare species, functional groups, and evolutionary lineages drive successional trajectories in disturbed forests. Ecology, 2020, 101.3: e02949.

Due to the Spruce Bark Beetle (Ips typographus) infestation, salvage logging has been carried out in spruce forests of the Boubínský prales National Nature Reserve. Several rare and unique lichen species have been recorded in a small fragment of mountain spruce forests that indicates un­interrupted forest continuity. However, the recent management strategy is a serious threat to forest continuity.