Více v Aktualitách Akademie věd ČR a v přehledu udělených Prémií Otto Wichterleho