Články Josefa Fanty v Živě

K dalšímu čtení v Živě

Josef Fanta osmdesátníkem (2011, 3)

Cena Josefa Vavrouška 2014 pro Josefa Fantu (2015, 3)

Josef Fanta: Ekolog lesa a krajiny (2020, 5)