RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D., vystudovala strukturní geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a od r. 2005 působí v oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kam nastoupila v průběhu doktorského studia na PřF UK. Zabývá se zejména deformací hornin, tokem magmatu a modelováním geologických procesů v laboratoři. Její hlavní vědecké práce popisují vývoj magmatických a přeměněných hornin v zemské kůře. Získala za ně ocenění na mezinárodních konferencích a výsledky výzkumu jí také otevřely cestu na zahraniční pracoviště – mimo jiné ve Francii, Velké Británii, Portugalsku a Švýcarsku. Za projekt zaměřený na studium toku magmatu získala v r. 2012 cenu L’Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě. V současné době se soustředí na interpretaci a korelaci magnetických a mikrostrukturních vlastností hornin, které mají přinést nové poznání o jejich geologickém vývoji. Je laureátkou Prémie Otto Wichterleho za rok 2021.