Zemní pasti jsou jednou z neoblíbenějších metod sběru po zemi lezoucího hmyzu. Úlovky z nich jsou tradičně prezentovány ve vazbě na atraktivitu stanoviště – čím více jedinců jednoho druhu v pasti, tím větší je preference zkoumané lokality. Náš výzkum, který porovnal úlovky ze zemních pastí a individuální pohyb velkých lesních střevlíků, však ukázal, že vysoké úlovky mohou být způsobeny sice masivním, ale pouze dočasným využíváním lokality, nikoli dlouhodobým setrváváním na zkoumaném stanovišti.

K dalšímu čtení v Živě

Využití radiotelemetrie v entomologii (2016, 6)

Použitá a citovaná literatura

BÉRCES, Sándor, et al. Habitat use of an endangered beetle Carabus hungaricus assessed via radio telemetry. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2019, 65.4: 335-348.

ELEK, Zoltán, et al. Taxon-specific responses to different forestry treatments in a temperate forest. Scientific reports, 2018, 8.1: 1-10.

GRUM, L. Remarks on the differentiation in Carabidae mobility. Ekol Pol Ser A, 1971, 19: 47-56.

LANG, A. The pitfalls of pitfalls: a comparison of pitfall trap catches and absolute density estimates of epigeal invertebrate predators in arable land. Anzeiger für Schädlingskunde= Journal of pest science, 2000, 73.4: 99-106.

RŮŽIČKOVÁ, Jana, et al. Individual movement of large carabids as a link for activity density patterns in various forestry treatments. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2021, 67.1: 77-86.

RŮŽIČKOVÁ, Jana; VESELÝ, Milan. Movement activity and habitat use of Carabus ullrichii (Coleoptera: Carabidae): The forest edge as a mating site? Entomological Science, 2018, 21.1: 76-83.

Web výzkumného projektu o vlivu lesního hospodaření na biodiverzitu v Pilišských vrších: https://piliskiserlet.ecolres.hu/en

Pitfall traps are one of the most popular methods for collecting ground-dwelling insects. Trap catches are traditionally presented in relation to the habitat prefe­rence – higher catches, higher species’ preference of the sampling site. However, by comparing catches from pitfall traps and the individual movement of large fo­rest ground beetles, we showed that high catches can be caused by high but only temporary use of the study site, not by a long-term utilisation of and preference for a particular habitat.