Jelen mesolský (Cervus elaphus italicus) je zajímavým endemitním poddruhem jelena evropského z Apeninského poloostrova. Vyskytuje se v malém ohraničeném území v oblasti delty řeky Pád. Od ostatních jelenů se odlišuje nejen morfologicky (menší velikostí těla či paroží), chováním (frekvence troubení), ale i geneticky. Molekulární analýzy ho vyčlenují jako samostatnou linii, avšak s nejistým postavením. Z genetických dat dále vyplývá, že tento jelen prošel silným efektem hrdla láhve (bottleneck). V současnosti je jelenu mesolskému věnována zvýšená ochranářská pozornost, která ho snad ochrání pro budoucí generace.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Internetové zdroje

Conservation of habitats and species of the SIC Bosco della Mesola - Pojekt LIFE

Informace o Mesolském lese (v italštině)

Článek o přírodě Mesolského lesa (v italštině)

Videozáznam filmu Lenky Kosové – jelen mesolský v rezervaci:

https://youtu.be/1gfTHPxDa44

The Mesola Deer (Cervus elaphus italicus) is an interesting endemic subspecies of the European deer from the Apennine peninsula. It occurs in a small delimited area in the Po river delta. It is distinct from the other deer species not only because of its morphology (body or antler size), beha­viour (frequency of roaring) and genetics. Molecular analyses reveal it to be a separate lineage, though its exact position is still unclear. According to genetic data, the population underwent a tight bottleneck. This species is currently under increased conservation attention, which may save it for future generations.