Použitá a citovaná literatura

Baruš V., Moravec F. & Špakulová M. (1997): The Red Data List of helminths parasitizing fishes of the orders Cypriniformes, Siluriformes and Gadiformes in the Czech

Republic and Slovak Republic. Helmintologia 34: 35-44.

Butchart S.H.M., Stattersfield A. & Brooks Th. (2006): Going or gone: Defining “Possibly Extinct” species to give a truer picture of recent extinction. Bull. Brit. Orn. Club 126A.

Collar N.J. (1998): Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu. Oryx 32: 239–244.

Fisher J., Simon N. & Vincent J. (1969): The Red Book: Wildlife in danger. Collins London, 368 pp.

Flessa K.W. & Jablonski D. (1983): Extinction is here to stay. Paleobiology 94: 315-321.

Holub J., Procházka F. & Čeřovský J. (1979): Seznam vyhynulých, endemických a ohrože­ných taxonů vyšších rostlin květeny ČSR (1. verze). Preslia 51: 213–237.

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. Příroda 35: 75-132.

Chobot K. & Plesník J. (2017): Kategorie a kritéria IUCN a jejich použití pro červené seznamy obratlovců ČR. Příroda 34: 36–43.

IUCN (2012): Guidelines for application of IUCN Red List criteria at regional and national levels: Version 4.0. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, U.K., 41 pp. + iii.

IUCN (2018): Red List news: latest coverage and figures from our National Red List database. IUCN Gland, Switzerland. https://www.nationalredlist.org/red-list-news-latest-coverage-and-figures-from-our-national-red-list-database/.

IUCN (2019): Guidelines for using the IUCN Red List categories and criteria. Version 14. IUCN Gland. Switzerland and Cambridge, U.K., 113 pp. 

IUCN (2021): The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-2. IUCN Gland, Switzerland.

Jablonski D. (1986): Background and mass extinction. The alternation of macroevolution regimes. Science 231: 129-133.

Moravec J. et al. (1983): Rostlinná společenstva České socialistické republiky a jejich ohrožení. Severočes. přír., suppl. 1983: 1–110.

Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Severočes. přír., suppl. 1995: 1–206.

Rodrigues A.S.L. (2006): Are global conservation efforts successful? Science 313: 1051-1052.