Použitá a citovaná literatura

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS).

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ).

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.

Internetové zdroje

Český národní korpus https://kontext.korpus.cz/

Elektronický slovník staré češtiny https://vokabular.ujc.cas.cz/