Rychlost vymírání druhů v tropických lesích je obtížně měřitelná, pro malou znalost jejich biodiverzity. U známých taxonů, ptáků a denních motýlů, masové vymírání zatím nepozorujeme. To se změní vlivem úbytku plochy tropických lesů i změn klimatu. Moderní civilizace vyhubila zatím méně druhů ptáků a savců než první osídlení tropických oblastí. Druhy je třeba chránit pro jejich informační hodnotu a jako produkty jedinečné evoluce, čistě ekonomické zdůvodnění je nedostatečné.

Použitá a citovaná literatura

BARROWCLOUGH, George F., et al. How many kinds of birds are there and why does it matter?. PLoS One, 2016, 11.11: e0166307.

BROOK, Barry W.; SODHI, Navjot S.; NG, Peter KL. Catastrophic extinctions follow deforestation in Singapore. Nature, 2003, 424.6947: 420-423.

CÁMARA-LERET, Rodrigo, et al. New Guinea has the world’s richest island flora. Nature, 2020, 584.7822: 579-583.

CARSON, Hampton L.; KANESHIRO, Kenneth Y. Drosophila of Hawaii: systematics and ecological genetics. Annual Review of Ecology and Systematics, 1976, 7.1: 311-345.

CORLETT, Richard T. Impacts of warming on tropical lowland rainforests. Trends in ecology & evolution, 2011, 26.11: 606-613.

CRAVEN, L. A.; DAMAS, K. Q.; COWLEY, K. J. Studies in Papuasian Syzygium (Myrtaceae): 2. The furfuraceous species of subg. Syzygium. Blumea, 2021, 66: 57– 81.

DIRZO, Rodolfo, et al. Defaunation in the Anthropocene. Science, 2014, 345.6195: 401-406.

DUNCAN, Richard P.; BOYER, Alison G.; BLACKBURN, Tim M. Magnitude and variation of prehistoric bird extinctions in the Pacific. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110.16: 6436-6441.

GROOMBRIDGE, Brian. Species Extinction. In: Global Biodiversity. Springer, Dordrecht, 1992. p. 192-233.

HE, Fangliang; HUBBELL, Stephen P. Species–area relationships always overestimate extinction rates from habitat loss. Nature, 2011, 473.7347: 368-371.

JOHNSON, Christopher N. Ecological consequences of Late Quaternary extinctions of megafauna. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, 276.1667: 2509-2519.

NOVOTNY V & TOKO P (2015) In BRYAN J. E. & SHEARMAN P. L. Eds. The State of the Forests of Papua New Guinea. Univ. PNG, Port Moresby, 2015, Pp.71-85.

NOVOTNY, Vojtech, et al. Low host specificity of herbivorous insects in a tropical forest. Nature, 2002, 416.6883: 841-844.

RAHBEK, Carsten, et al. Humboldt’s enigma: What causes global patterns of mountain biodiversity?. Science, 2019, 365.6458: 1108-1113.

RONQUIST F. (2010). In: POLASZEK, Andrew (ed.). Systema Naturae 250-The Linnaean Ark. CRC Press, 2010. Pp. 239-248.

SALZBURGER, Walter; VAN BOCXLAER, Bert; COHEN, Andrew S. Ecology and evolution of the African Great Lakes and their faunas. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2014, 45: 519-545.

STORCH, David; KEIL, Petr; JETZ, Walter. Universal species–area and endemics–area relationships at continental scales. Nature, 2012, 488.7409: 78-81.

SZABO, Judit K., et al. Global patterns and drivers of avian extinctions at the species and subspecies level. 2012.

TER STEEGE, Hans, et al. Biased-corrected richness estimates for the Amazonian tree flora. Scientific reports, 2020, 10.1: 1-13.

TER STEEGE, Hans, et al. Towards a dynamic list of Amazonian tree species. Scientific reports, 2019, 9.1: 1-5.

VANCUTSEM, Christelle, et al. Long-term (1990–2019) monitoring of forest cover changes in the humid tropics. Science Advances, 2021, 7.10: eabe1603.

WESTWOOD, J. O. On the probable number of species of insects in the creation; together with descriptions of several minute Hymenoptera. The Magazine of Natural History & Journal of Zoology, Botany, Mineralogy, Geology, and Meteorology, 1833, 6: 116-123.

Internetové zdroje

Seznam druhů světových obojživelníků spravovaný americkým přírodovědným muzeem https://amphibiansoftheworld.amnh.org/

Mongabay - americká nezisková organizace zabývající se zpravodajstvím z oboru výzkumu ochrany přírody a životního prostředí

https://news.mongabay.com/list/rediscovered-species/


Extinction rates in tropical forests are hard to measure due to poor knowledge of forest biodiversity. In the well-known taxa, birds and butterflies, there has so far been no mass extinction. This will change due to diminishing rainforest area and climate change. Modern civilisation has driven fewer bird and mammal species to extinction than the first colonisers of tropical areas. The value of species is informational, as the unique products of evolution, while a purely economic evaluation is often insufficient.