Mladší paleozoikum je obdobím významných paleogeografických změn i klimatických oscilací několika řádů vedoucích k pohybům mořské hladiny a posunům břežní linie v měřítku až mnoha set kilometrů. Klimatické změny proto dramaticky ovlivňovaly rozlohu terestrických biomů i vymírání mnoha druhů. V rostlinné „říši“ je to období přechodu ze světa výtrusných rostlin do světa rostlin nahosemenných.

Použitá a citovaná literatura

JIRÁSEK, Jakub, et al. Astronomical forcing of Carboniferous paralic sedimentary cycles in the Upper Silesian Basin, Czech Republic (Serpukhovian, latest Mississippian): New radiometric ages afford an astronomical age model for European biozonations and substages. Earth-Science Reviews, 2018, 177: 715-741.

OPLUŠTIL, Stanislav, et al. T0 peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 2014, 89.4.

OPLUŠTIL, Stanislav, et al. Re-assessment of lithostratigraphy, biostratigraphy, and volcanic activity of the Late Paleozoic Intra-Sudetic, Krkonoše-Piedmont and Mnichovo Hradiště basins (Czech Republic) based on new U-Pb CA-ID-TIMS ages. Bulletin of Geosciences, 2016.

PEŠEK, Jiří et al. Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. Praha: Český geologický ústav, 2001.

The Late Palaeozoic is a period of important palaeogeographic changes and climatic oscillations of several orders resulting in sea-level fluctuations and coastline shifts on a scale of hundred kilometres. Climatic changes had a profound impact on the distribution of terrestrial biomes and the extinction of species. In the plant "kingdom”, this period is known as a transition from the world of free-sporing plants to the world of gymnosperms.