Tento seriál bude věnován motýlím druhům i poddruhům vyhynulým v antropocénu, o jejichž existenci svědčí dochované exempláře či publikovaná svědectví. První díl zahrnuje tři ostrovní zastávky. Na Jamajku se vydáme za ikonickým druhem Urania sloanus, na Fidži se seznámíme s Levuana iridescens, jejíž zkázu přivodil záměrně introdukovaný parazitoid, a na dvou tajuplných novozélandských motýlech poznáme nejistoty spojené s prohlášením taxonu za vyhynulý.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.


This article focuses on lepidopteran species and subspecies extinct in the Anthropocene, whose existence is evidenced by preserved specimens or published accounts. The first part comprises three island stops. We set out for Jamaica to learn about an iconic species Urania sloanus, on Fiji we meet Levuana iridescens, doomed by a deliberately introduced parasitoid, and in the case of two mysterious New Zealand species we become aware of uncertainties over declaring a taxon as extinct.