Svinutec tenký (Anisus vorticulus) je ohrožený evropský druh. V České republice žije nebo žil především v hustě zarostlých tůních v nivách velkých řek. S výjimkou jižní Moravy existuje v současnosti v ČR pouze několik izolovaných lokalit a svinutec je téměř před vyhynutím. Hlavními příčinami jsou vodohospodářské úpravy, eutrofizace, znečištění krajiny a v řadě případů také přerybnění.

The Whirpool Ram’s-horn (Anisus vorticulus) is an endangered European species. In the Czech Republic, this species lives or has lived mainly in densely overgrown pools in the floodplains of large rivers. With the exception of South Moravia, there are currently only a few isolated sites in the Czech Republic and A. vorticulus is almost extinct. The main reasons are water management modifications, eutrophication, landscape pollution and in many cases also overfishing.