Rostlinné extinkce nejsou tak široce známé jako extinkce živočichů, ale jsou neméně rozsáhlé. Výrazně více vyhynulých druhů je v ostrovních územích. Článek ukazuje příklady z celého světa, ale také z České republiky.

Použitá a citovaná literatura

ASHMOLE, Philip; ASHMOLE, Myrtle. St Helena and Ascension Island: a natural history; Philip and Myrtle Ashmole. Anthony Nelson, 2000.

CHEKE, Anthony; HUME, Julian P. Lost land of the dodo: the ecological history of Mauritius, Réunion and Rodrigues. Bloomsbury Publishing, 2008.

Plant extinctions are less well-known than those of animals. More extinct species can be found on islands. Examples from the whole world including the Czech Republic are presented.