Člověk má na svědomí vyhubení celé řady živočichů, které dnes známe jen z vyobrazení, vycpanin v muzeích nebo pouze z kosterních a jiných tělních zbytků. Neblahý osud pronásledování a vybíjení postihl i desítky druhů ptáků. Přesněji řečeno od roku 1500 do konce 20. století jich bylo minimálně 128 (některé prameny mohou ale uvádět i zcela jiná čísla). Přitom do 90. let minulého století šlo o 104 druhů (Baillie a Groombridge 1996), ostatní přibyly do počátku nového milénia (Brooks 2020). Z celkového počtu patří 88 druhů k nepěvcům (69 %) a 40 k pěvcům (31 %). Z nepěvců bylo 79 druhů ostrovních (90 %), u pěvců dokonce 97 %. Nejvíce vyhynulých druhů má Austrálie a Oceánie, vysoké počty lze zaznamenat i z ostrovů u Afriky (např. pouze na Mauriciu 16 druhů nepěvců a jeden pěvec) nebo z izolovaných částí Tichomoří (jen na Havaji 19 druhů pěvců).

Použitá a citovaná literatura

BAILLIE, Jonathan; GROOMBRIDGE, Brian. 1996 IUCN Red List of threatened animals. IUCN, Gland (Suiza). Species Survival Commission, 1996.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. Threatened birds of the world. UK: Lynx Edicions and BirdLife International, 2020.

BROOOKS T. 2020: Extint. In: BirdLife international 2020: Threatened birds of the world. UK: Lynx Edicions and BirdLife International.

GILL, F.; DONSKER, D.; RASMUSSEN, P. IOC world bird list (v10. 1). Gill, F., Donsker, D., Rasmussen, P., Eds, 2020.

GRIM, Tomáš. Nejpodivnější ptačí koktejl světa. Ptačí svět 2015, 2: 22–24.

TREWICK, S. A. Morphology and evolution of two takahe: flightless rails of New Zealand. Journal of Zoology, 1996, 238.2: 221-237.

Internetové zdroje

Přehled druhů ptáků světa a jejich anglických názvů

http://www.worldbirdnames.org/

In total, 128 bird species were exterminated from 1500 to the end of the last century. By the time of the 1990s, there were 104 of them, and the rest were added at the beginning of the new millennium. Of the total number of 128 species, 88 species belong to non-passerines (69 %) and 40 species to passerines (31 %). Of the 88 species of non-passerines, 79 were island species (90 %), out of 40 species of passerines it was actually 97 %. 128 species have become extinct in 500 years, but 103 species since 1800. This is a 50-fold acceleration. That the acceleration of extinction will continue is indicated by other predictions.