Paleontologický záznam je v předfanerozoickém období (čas, kdy organismy ještě nemají schopnost zpevnit části svých těl inkrustací) značně omezen, což limituje možnosti studia vymírání. I přesto je v průběhu prekambria a kambria možné odlišit několik náhlých změn ve vývoji a složení bioty, které ve skutečnosti odpovídají nejstarším vymíráním.

K dalšímu čtení v Živě

Nový pohled na systém řas a jak ho učit? (2016/6)

Použitá a citovaná literatura

NOHEJLOVA, Martina; FATKA, OLDŘICH. Ontogeny and morphology of Cambrian eocrinoid Akadocrinus (Barrandian area, Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 2016, 91.1.

VALENT, Martin, et al. Two new orthothecids from the Cambrian of the Barrandian area (Hyolitha, Skryje-Týřovice Basin, Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 2012, 87.2: 241-248.

The pre-Phanerozoic palaeontological record (the time when organisms did not have the potential for biomineralisation) is importantly limited. This situation restricts the study of extinction. However, several sudden changes of biota have been distinguished during the Precambrian and Cambrian periods. These changes are interpreted as the oldest extinctions.