I v letošním roce redakční rada a redakce již tradičně vybraly články z minulého ročníku Živy k ocenění. Vzhledem k loňskému časovému posunu způsobenému epidemií onemocnění covid-19 jsme letos předali ceny autorům nejlépe hodnocených článků za rok 2019 (Živa 2021, 4: 169–171) a slavnostní setkání ve vile Lanna s autory ročníku minulého jsme z podzimního termínu přesunuli na jaro roku 2022. Přinášíme vám tedy nyní alespoň přehled jednotlivých cen, autorů a článků, kterým byly uděleny.