K dalšímu čtení v Živě

Recenze – Colin R. Townsend, Michael Begon, John L. Harper: Základy ekologie (2011, 1)

Římský klub 1972 a jeho zpola naplněná lahev zvěsti o budoucnosti: Souvisí ničené prostředí s migracemi? (2016, 1)

Použitá a citovaná literatura

BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R. Ecology: from individuals to ecosystems. John Wiley & Sons, 2020.

HUBBEL S.P. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography. In: Monographs in Population Biology, 2001, 32: 1-376, Princeton University Press, Princeton.

MEADOWS Donella H. & MEADOWS Dennis L. [eds] (1972) The Limits to Growth; a Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. Universe Books, New York.

MEADOWS, Donella H., Jørgen RANDERS a Dennis L. MEADOWS. Překročení mezí: konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. Přeložil Pavla Polechová, přeložil Ladislav Zvolánek. Praha: Argo, 1995. ISBN 80-85794-83-7.

SCHLESINGER, William H. Translational ecology. 2010, Science 329: 609.

https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.1195624