Článek přináší informace o nezvyklých hnízděních rehka domácího (Phoenicurus ochruros) zaznamenaných v naší literatuře. Jako nové pozorování je popsáno úspěšné zahnízdění v pokoji bytu ve čtvrtém patře panelového domu. Hnízdo bylo ukryto za papírovou krabicí na skříni. Okno bylo trvale pootevřeno, úspěšně byla vyvedena tři mláďata.

K dalšímu čtení v Živě

Pohyblivé hnízdo rehka domácího (1956, 5: 199)

Neobvyklé hnízdění rehka domácího (1990, 3: 136)

Použitá a citovaná literatura

FLOUSEK J. Hnízdní adaptace ptáků v prostoru povrchového dolu. Sborník okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 198990,11–12: 71–81.

HAJNÝ, Ladislav. Neobvyklé hnízdění rehka domácího. Živa, 1990. 3: 136.

HLAVÁČEK, Jiří. Hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) v nákladním automobilu. Panurus 2001, 11: 141–142.

HOBZA Z. 2014: Ptáci se v Jaroměřicích nad Rokytnou uhnízdili na koštěti. Region Vysočina.cz. Dostupné na: https//: Ptáci se v Jaroměřicích nad Rokytnou uhnízdili v koštěti. | Zprávy – Vysočina | Regionvysocina.cz.

BALÁT, František, Vladimír ČERNÝ, Karel HUDEC a Miroslava BEKLOVÁ. Ptáci - Aves. Praha: Academia, 1983. Fauna ČSSR.

MRKÁČEK, Zdeněk. Ptáci Českého ráje. ZO ČSOP Křižánky, 2000.

PODPĚRA P. s.a.: Rehek domácí evropský - Phoenicurus ochruros gibraltariensi. Dostupné na: http//www.ifauna.cz/okrasne-ptactvo/clanky/r/detail/3518/rehek-domaci-evropsky-phoenicurus-ochruros-gibraltariensi/.

ŠOLTYS, Vladimír. Zajímavé případy hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a jiřičky obecné (Delichon urbica) uvnitř lidské stavby. Panurus 2002, 12: 65–66.

This article provides information on un­usual nestings of the Black Redstart (Phoe­nicurus ochruros) recorded in the Czech literature. As a new observation, a successful nesting in a small room on the fourth floor of a concrete high-rise block is descri­bed. The nest was hidden behind a paper box on the cupboard, while the window was permanently ajar. Three young birds were successfully bred.